شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات نصب و جاگذاری لوله ی دفع زهاب با دریچه ی یکطرفه از نهر سعدونی و نهر ابودهن در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی میانرودی” مدیر عامل شرکت از آغاز عملیات نصب لوله ی دفع زهاب با دریچه یک طرفه در حوزه کارون جنوبی (شهرستان آبادان ) از نهر سعدونی و نهر ابو دهن واقع در منطقه عمرانی KQ4 و KQ7 خبر داد .

صادقی میانرودی گفت : این پروژه مهم با حضور محسن لاری زاده “رئیس گروه تعمیرات شبکه های آبیاری کرخه”  ، بخشدار و رئیس جهاد کشاورزی اروند کنار و همچنین جمعی از پرسنل بهره‌بردار و تعمیرات شرکت  آغاز شد .