شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان عملیات فوری ترمیم زهکش دهخدا

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “فیصل حزبوی اصل” رئیس اداره  بهره برداری کرخه نور گفت : با تلاش و فعالیت مشترک پرسنل بهره برداری این حوزه و گروه آب بران کانال سلمان ، عملیات ترمیم زهکش دهخدا به پایان رسید.

وی افزود : در پی  شکسته شدن بند زهکش دهخدا و کسب اطلاع از وضعیت آن ،  جریان آب خروجی از آبگیر چمران با هدف ظرفیت سازی در کانال سلمان و جلوگیری از سرریز آب زهکش در اراضی حاشیه این کانال ، در دو نوبت کاهش داده شد .

حزبوی ادامه داد : با توجه به اهمیت موضوع و لزوم‌ ترمیم فوری محل شکستگی ، با بکارگیری ماشین آلات سنگین در دو  روز متوالی ضمن ترمیم این شکستگی ، از وارد شدن خسارت احتمالی به اراضی کشاورزی حاشیه کانال سلمان جلوگیری بعمل آمد.