شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برقراری مجدد ارتباط شبکه کامپیوتری حوزه مرکزی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت ، با تلاش و پیگیری های انجام شده توسط واحد فاوا این دفتر ،  ارتباط شبکه کامپیوتری حوزه مرکزی پس از عیب یابی ، رفع اشکال و مجددا راه اندازی شد .

وی گفت : تجهیزات شبکه کامپیوتری حوزه مرکزی شرکت  به واسطه رعد و برق و بارندگی های شدید هفته گذشته دچار آسیب شد و همین مسئله موجب ایجاد نقص فنی و قطع شبکه کامپیوتری حوزه مرکزی گردید .

او گفت : با پیگیری های انجام شده ، تجهیزات آسیب دیده شناسایی و تعویض شد و  هم اكنون نیز تمامي سيستم ها در مدار  بوده و ارتباطات شبكه اي و راديويي برقرار و پايدار مي باشد.