شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز لایروبی کانال MR شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از رئیس اداره بهره برداری حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی ، عملیات لایروبی کانال MR با هدف تسهیل در آبرسانی به اراضی کشاورزی سمت راست شبکه حمیدیه آغاز شد .

سعید فیاضی گفت : عملیات لایروبی این کانال با استفاده از یک دستگاه بیل مکانیکی آغاز شد و پیش بینی می شود لایروبی آن به مدت یک هفته به طول بینجامد.

شایان ذکر  است کانال MR تامین آب بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی سمت راست شبکه آبیاری حمیدیه را تحت پوشش دارد.