شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی زهکش های اصلی شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “عبدالله عساکره” معاونت تعمیرات و فنی مهندسی  شرکت از آغاز عملیات لایروبی زهکش های اصلی شبکه کوثر در حوزه مرکزی خبر داد  و اظهار داشت ؛ بر اساس برنامه نیاز سنجی نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت ، عملیات لایروبی زهکش های اصلی شبکه آبیاری کوثر آغاز و با سه دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند در حال انجام می باشد .

وی افزود : بالغ بر ۵۰ کیلومتر از زهکش های شبکه کوثر طی برنامه زمانبندی یک ماهه لایروبی خواهند شد که قطعا این امر نقش مهمی در افزایش کارایی اراضی کشاورزان خواهد داشت .