شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات اجرایی پاکسازی انهار سنتی واقع در جزیره مینو شهرستان خرمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “عبدالله عساکره” معاونت تعمیرات و فنی مهندسی شرکت اظهار کرد : بر اساس دستور کار صادره از سوی حوزه معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان ،  عملیات اجرایی پاکسازی انهار سنتی واقع در جزیره مینو شهرستان خرمشهر توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور آغاز گردید.

وی افزود : طول انهار مذکور بالغ بر ۱۶ کیلومتر بوده و در این عملیات به دلیل واقع شدن انهار در محدوده شهری ، از بیل های مکانیکی همراه با کامیون های حمل لای و نیزار استفاده می گردد و همچنین زمانبندی این عملیات ۴۵ روزه می باشد.