شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید میدانی و بررسی انهار سنتی جزیره مینو در شهرستان خرمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، بازدید از انهار سنتی جزیره مینو و برخی انهار اصلی آن منطقه با حضور بهنام صادقی “مدیریت تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان” ، محسن لاری زاده “رئیس گروه تعمیرات شبکه های آبیاری کرخه” و مسعود صادقی میانرودی “مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور” با همراهی تعدادی از معاونین ، مدیران و کارشناسان شرکت و همچنین سرپرست جهاد کشاورزی جزیره مینو و مشاور موسسه جهاد نصر انجام پذیرفت و همچنین فیلم هوایی از محل بازدید تهیه گردید که مشکلات و مسائل انهار سنتی و دارای اولویت جزیره مینو مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است جزیره مینو دارای یک شبکه سنتی ، متشکل از تعدادی نهر و همچنین یک شبکه مدرن در حال توسعه ، در محدوده شهری می باشد.

همچنین در جلسه ای که در ابتدا ی این بازدید به منظور انجام هماهنگی های لازم در مرکز جهاد کشاورزی این بخش برگزار شد ، هدف کلی از انجام این بازدید، مساعدت در جهت بهبود وضعیت تامین آب پایدار بخش کشاورزی و کمک به ارتقاء سطح زیست محیطی جزیره مینو عنوان گردید .

” بهنام صادقی ” در این خصوص گفت : دو هدف مهم در انجام این بازدید دنبال خواهد شد : اول اینکه در محدوده شبکه سنتی ، مجموعه اقدامات و  مساعدت هایی که می توان در راستای رفع مشکلات و جلب رضایت کشاورزان انجام داد مشخص شود و دوم چنانچه شبکه مدرن به بهره برداری رسید ، در مقابل شبکه سنتی موجود چه تناقضاتی خواهد داشت و چگونه می توان در جهت رفع  این تناقضات همکاری و مساعدت نمود.