شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

گالری ایستگاه پمپاژ شبکه جلالیه در شهرستان دشت آزادگان به طور کامل پاکسازی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، در پی اعلام خرابی یک دستگاه الکتروپمپ متعلق به ایستگاه پمپاژ شبکه جلالیه در شهرستان دشت آزادگان ، تعمیر فوری آن در دستور کار قرار گرفت .

بر اساس اخبار واصله ، پس از اعزام تیم تعمیراتی شرکت به محل و انجام  بررسی های لازم  ، مشاهده گردید بخش هایی از پروانه و دیفیوزر دچار شکستگی شده است ، بر همین اساس تعویض موارد آسیب دیده فورا در دستور کار قرار گرفت .

همچنین بر اساس گزارشات رسیده پس از شناسایی و ردیابی علت اصلی تخریب ، به منظور پیشگیری از تکرار خرابی الکترو پمپ ، پاکسازی کامل گالری این ایستگاه در دستور کار قرار گرفت .

شایان ذکر است عملیات  پاکسازی این گالری به طور کامل توسط اکیپ غواصی انجام شد و قطعات فلزی و بتنی از محل جمع آوری و تخلیه گردید. در نهایت ایستگاه پمپاژ مزبور پس از ایمن سازی شرایط عملکرد (با توجه به نیاز آبی منطقه) با حداکثر ظرفیت خود وارد مدار بهره برداری قرار گرفت که رضایت مندی مشترکین طرف قرارداد را نیز به دنبال داشت.