شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی زهکش های شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به منظور دفع زه آب اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری کوثر در حوزه مرکزی ، عملیات لایروبی زهکش های این شبکه آغاز شد .

بر اساس اخبار واصله در راستای افزایش سطح کیفی ارا‌ضی و محصولات زراعی و در نتیجه رضایتمندی کشاورزان تحت پوشش این شبکه ، با استفاده از سه دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری ، از دو موقعیت متفاوت ، عملیات لایروبی زهکش ها آغاز شد.

شایان ذکر است در حال حاضر دو دستگاه بیل مکانیکی بر روی زهکش D3 و یک دستگاه بیل مکانیکی بر روی زهکش MD3 مستقر و درحال انجام عملیات لایروبی می باشند.