شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان عملیات فنس گذاری در اطراف کانال ML حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، عملیات فنس گذاری اطراف کانال ML شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی به پایان رسید .

بر اساس اخبار واصله در راستای ایمن سازی کانالها و پیشگیری از سقوط احتمالی و غرق شدگی ساکنان مجاور کانالها در محدوده شهری حمیدیه ، عملیات تکمیل نصب فنس با ارتفاع یک متر در اطراف کانال ML  بر روی هندریل موجود توسط گروه تعمیرات حوزه کرخه جنوبی انجام پذیرفت .