شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات ترمیم و تثبیت آبشستگی در برم رودخانه کرخه نور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، در پی  تخریب ایجاد شده در برم رودخانه کرخه نور در مجاورت جاده ورودی روستای صدره سید یعقوب ، عملیات ترمیم و تثبیت آبشستگی در این نقطه ، با تلاش گروه نگهداری و تعمیرات شرکت انجام شد .

بر اساس اخبار واصله این عملیات به منظور جلوگیری از تخریب و قطع جاده ورودی روستای صدره سید یعقوب توسط واحد نگهداری و تعمیرات حوزه کرخه جنوبی و مرکزی و با استفاده از مصالح سنگ لاشه و شفته آهک انجام شد .