شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تعمیر اساسی الکتروپمپ ایستگاه پمپاژ شبکه جلالیه در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت ایستگاه پمپاژ شبکه جلالیه در حوزه کرخه جنوبی و تامین آب مطمئن و پایدار اراضی زراعی و در نتیجه جلب رضایت مندی کشاورزان منطقه الکتروپمپ این ایستگاه پمپاژ مورد تعمیر اساسی واقع گردید .

بر اساس اخبار واصله گروه تعمیرات برق و مکانیک حوزه کرخه جنوبی اقدام به خارج نمودن الکتروپمپ مستغرق مدل p550 شماره ۲ جلالیه نمودند.

لازم به ذکر است این الکتروپمپ پس از انجام تعمیرات اساسی در محل ایستگاه پمپاژ و همچنین  انجام عملیات غواصی جهت خارج نمودن اجسام موجود در گالری حوضچه مکش ، مجددا نصب و در نهایت این ایستگاه با تمام ظرفیت آماده به کار گردید.