شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ایمن سازی کانال ML در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،  در راستای ایمن سازی کانالها و پیشگیری از غرق شدگی ساکنان مجاور کانال های محدوده شهری در حوزه کرخه جنوبی ، عملیات ایمن سازی کانال ML به همت و تلاش واحد HSE و گروه تعمیرات حوزه کرخه جنوبی این شرکت  با موفقیت به پایان رسید .

بر اساس اخبار واصله ، این عملیات با تکمیل پایه های نگهدارنده و نصب فنس با ارتفاع ۲ متر در حاشیه کانال ML  به طول ۶۰ متر و در مجاور مجتمع های آموزشی  انجام پذیرفت .