شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام تعمیرات فوری در ایستگاه پمپاژ شبکه کوثر در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به منظور افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شبکه کوثر ، اقدامات تعمیراتی ذیل توسط گروه تعمیرات برق و مکانیک حوزه کرخه جنوبی و مرکزی انجام شد

۱- نصب الکتروپمپ مستغرق ۲۰۰ کیلووات فلایت شماره ۴ پس از تعمیر اساسی و سیم پیچی.

۲- رفع اشکال از مدار قدرت کنتاکتور الکتروپمپ شماره ۷

۳- ارنج نمودن کابل ها و نصب تجهیزات نگهدارنده کابل های قدرت الکتروپمپ های شماره ۱،۲،۳،۶,۷٫

بر اساس اخبار واصله تعداد الکتروپمپ های فعال پیش از تعمیرات  ۲ دستگاه و در حال حاضر ۷  دستگاه آماده به کار می باشد.