شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تدارک و انتقال یک دستگاه موتور تلمبه ، جهت یاری رساندن به ساکنین گرفتار در رواناب های اخیر

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، در پی بارش های اخیر و ایجاد رواناب های مجدد در سطح شهرستان اهواز ، این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به امداد رسانی به شهروندان محترم اهوازی نمود .

بر اساس گزارشات واصله ، با توجه به آبگرفتگی منازل سازمانی لشکر ۹۲ زرهی و تقاضای مساعدت ، امور پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت ، بنا به دستور مدیر عامل اقدام به تدارک و نصب یک دستگاه موتور تلمبه ۱۰ اینچ در محل مورد نظر نمود.

شایان ذکر است تا این لحظه نیز موتور تلمبه مزبور فعال و در حال تخلیه ی رواناب های موجود می باشد.