شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ترمیم حفاظ‌های ایمنی کانال MR شبکه حمیدیه در محدوده شهری

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی‌میانرودی” مدیرعامل شرکت اظهار داشت : به دنبال سرقت بخشی از حفاظ‌های ایمنی کانال MR شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی و در محدوده شهری ، نصب فوری حفاظ‌های ایمنی به شکل مطلوب انجام شد.

وی افزود : شرکت آبیاری کرخه و شاوور به جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ، سریعاً و به موقع ، نسبت به ترمیم و تکمیل این حفاظ‌ها اقدام نمود.

مدیرعامل شرکت بیان کرد : در همین راستا به جهت ارتقاء ایمنی پل عابر پیاده در تقاطع با کانال MR  ورق‌های فلزی آجدار خریداری و در کف آن نصب شد که این اقدام نیز رضایتمندی مردم منطقه را بدنبال داشت.