شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

تشکیل جلسه اضطراری” کمیته مدیریت بحران” در شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، جلسه ای اضطراری با حضور مدیر عامل ، معاونین ، مدیران و روسای برخی ادارات ، با رعایت پروتکل های بهداشتی ، در محل ستاد مرکزی شرکت برگزار گردید .

در این جلسه که با عنوان”کمیته مدیریت بحران ” برگزار شد ، کلیه ی واحد ها با قرائت گزارشی از وضعیت فعلی، به بررسی مسائل ضروری تاسیسات و شبکه ها در ارتباط با موضوع بارندگی های اخیر و سیلاب احتمالی پرداختند.

در ادامه ی جلسه با ارزیابی امکانات موجود ، مجموعه اقدامات پیشگیرانه ای به منظور مقابله با مسائل احتمالی ، تایید و به تصویب حاضرین در جلسه رسید .