شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

امداد رسانی شرکت آبیاری کرخه و شاوور جهت رفع آبگرفتگی منازل ارتش ۹۲ زرهی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، در راستای همکاری و مساعدت جهت رفع مشکل آب گرفتگی معابر شهری دراهواز ، شرکت آبیاری کرخه و شاوور نسبت به تدارک و انتقال یکدستکاه موتور تلمبه ۱۰ اینچ  به محل آب گرفتگی منازل ارتش ۹۲ زرهی اقدام نمود .

بر اساس اخبار واصله این موتور تلمبه ، با حضور مدیر  پشتیبانی و بسیجیان پایگاه کریم اهل بیت (ع)  شرکت ، در محل نصب و راه اندازی گردید.