شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اجرای طرح الگویی نصب لوله با دریچه یکطرفه در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، شرکت توانست با مشارکت شرکت لایروبی صبا  نسبت به اجرای نصب لوله با دریچه یکطرفه در حوزه کارون جنوبی اقدام نماید .

بر اساس اخبار واصله این طرح که با هدف مدیریت و کنترل روان آبهای سطحی ناشی از بارندگی و همچنین زه آب های ناشی از عدم مصرف بهینه آب در اراضی زراعی صورت پذیرفت ، ظرف مدت ۴۸ ساعت با موفقیت به پایان رسید .

شایان ذکر است این طرح الگویی در  شبکه کارون جنوبی و در یکی از انهار سنتی ا ین شبکه که به رودخانه اروند متصل می باشد اجرا شده است . با اجرای این طرح در واقع در زمان جذر رودخانه اروند ، آب زهکش تخلیه شده و هنگام مد نیز از ورود آب رودخانه به داخل کانال زهکش جلوگیری خواهد شد .