شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات پاکسازی سیفون کانال MR شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی گفت : بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با همت امور تعمیرات و نگهداری و با همراهی پرسنل بهره برداری حوزه ، پروژه حیاتی پاکسازی سیفون کانال MR  در شبکه حمیدیه انجام شد .

عادل سواری افزود : پاکسازی سیفون کانال MR که در شهر حمیدیه و در محل تقاطع با ابتدای جاده روستای شبیشه واقع شده ، کمک شایانی به توزیع آب در سطح شبکه سمت راست حمیدیه خواهد کرد .

وی در ادامه گفت : این سیفون دارای دبی آبی معادل ۸ متر مکعب بر ثانیه می باشد . همچنین سطح زیر کشت محصولات تحت پوشش این کانال به عنوان کانال اصلی شبکه سمت راست حمیدیه، در فصل تابستان سال ۱۳۹۹ بالغ بر  دو هزار و ۳۰۰ هکتار بوده که دو هزار و ۱۰۰ هکتار آن محصول پرمصرف نظیر برنج ( شلتوک) و مابقی آن سایر محصولات زراعی بوده است .