شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بازدید مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان از روند احداث ایستگاه پمپاژ کانال رابط چمران حمیدیه

مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان به همراه مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه وشاوور ، معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان و فرماندار شهرستان حمیدیه از روند احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله کانال رابط چمران حمیدیه ، جهت افزایش دبی کانال ML بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور ؛ مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان ، مدیرعامل شرکت کرخه و شاوور ، معاونت شبکه های آبیاری وزهکشی سازمان و فرماندار شهرستان حمیدیه از پروژه اجرای ایستگاه پمپاژ کانال رابط چمران بازدید نمودند .

“مسعود صادقی میانرودی” مدیرعامل شرکت کرخه و شاوور گفت : بررسی آخرین وضعیت اجرایی این ایستگاه و همچنین پروژه خط انتقال آب به کانال ML از اهداف این بازدید می باشد .

وی افزود : با تاکید مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان مبنی بر اهمیت این پروژه در رفع مشکل تامین آب اراضی انتهایی شبکه سمت چپ حمیدیه ، نهایت تلاش را برای اتمام عملیات اجرایی و راه اندازی آن در کمترین زمان ممکن به کار خواهیم گرفت . گفتنی است احداث این ایستگاه پمپاژ با هدف تقویت آب در انتهای کانال ML  مربوط به شبکه حمیدیه در حوزه کرخه جنوبی ، توسط سازمان آب وبرق خوزستان در حال انجام است .