شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پایان معاینات و آزمایشات ادواری پرسنل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور

سرپرست گروه HSE شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، از اتمام معاینات و آزمایشات ادواری سلامت شغلی(طب کار) ویژه پرسنل شرکت خبر داد :

به گزارش‌ روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، “سید حسن هاشمی” سرپرست گروه HSE شرکت با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقای سلامت کارکنان، آزمایشات و معاینات ادواری پرسنل را گامی مهم در تشخیص بیماری های ناشی از کار و اجرای غربالگری و پیشگیری و درمان به موقع آنها دانست.

ایشان با بیان این که معاینات و آزمایشات ادواری طب کار، مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌ باشد ، بایست در طول سال یک بار برای کلیه شرکت‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شود .

هاشمی افزود: انجام معاینات ادواری سال ۱۳۹۸قرار بود در اسفندماه انجام شود که با توجه  به  شیوع ویروس کرونا و ابلاغیه  لغو معاینات از طرف وزارت بهداشت انجام این معاینات در شهریور و مهر ماه سال۱۳۹۹ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به مدیریت فنی متخصص طب کارمؤسسه پزشکی صنعت آب و برق خوزستان و زیر نظر کارشناسان مراکز بهداشت استان برگزارشد.

وی تصریح کرد: معاینات فوق، طبق برنامه زمان‌بندی شده در چهار مرحله برای بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان ستاد، حوزه‌های مرکزی، کرخه‌جنوبی و کارون‌جنوبی شامل تست خون، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، نوارقلب و مصاحبه بهداشت حرفه‌ای و ویزیت نهایی پزشک طب کار صورت پذیرفت.