شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ساخت ، انتقال و نصب دریچه سردهانه یکی از انهار فرعی نهر لشکر آباد در حوزه مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،  “سید امید صالحی” رئیس اداره بهره برداری شبکه شاوور گفت : یکی از بزرگترین مشکلات نهرلشکر آباد به عنوان یکی از انهار شبکه تلفیقی در حوزه مرکزی ، نبود دریچه ی لازم جهت تنظیم و کنترل آب ورودی به انهار منشعب از آن می باشد.

وی افزود :  تامین آب مطمئن و پایدار بخش زراعی در فصول مختلف سال، خصوصا در فصل تابستان که با کاهش دبی ورودی آب همراه است ،  از دغدغه ها و اولویت های اصلی مجموعه ی بهره برداری شرکت محسوب می شود.

ایشان در ادامه گفتند : به همین منظور و با توجه به نیاز نهر لشکرآباد به تعمیر و بازسازی برخی از دریچه های آن، یک عدد دریچه ، مربوط به سردهانه “نهر شحیطی” با همت پرسنل تلاشگر بهره برداری در کارگاه این حوزه  طراحی و مراحل ساخت آن به پایان رسید .

شایان ذکر است دریچه ی مزبور مورخ ۹۹/۰۶/۱۸ به محل مورد اشاره منتقل و با موفقیت نصب گردید.