شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عمليات اجرائي بازگشائي كالورت هاي جاده اكتشاف در محدوده تالاب هور العظیم

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “بهرام جعفری” مسئول بهره برداری از تالاب هورالعظیم گفت : عملیات اجرایی بازگشایی کالورت های جاده اکتشاف با هماهنگي و همكاري معاونت فني و مهندسي شركت آغاز شده است.

وی افزود : بازگشائي تعداد ١٥ دستگاه از كالورت هاي منصوبه بر روي جاده اكتشاف واقع در محدوده مخازن شماره ٤ و ٥ تالاب هورالعظيم در دستور كار قرار دارد.

لازم به ذكراست كالورت هاي مورد نظر در اثر آب شستگي و فرسايش جاده اكتشاف ، دچار گرفتگي و انسداد شده اند.

(کالورت یا زیرآبگذر (Culvert) سازه‌ای است که به منظور انتقال آب از یک سوی خاکریز (در اینجا جاده) ، به سوی دیگر ساخته می‌شود.)