شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

مسدود نمودن نهرهای فرعی لشکرآباد در حوزه مرکزی

رئیس اداره بهره برداری شاوور، از مسدود نمودن انهار فرعی نهرلشکرآباد در حوزه مرکزی خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “سید امید صالحی”،  گفت : در راستای اجرای نوبت بندی و تامین آب اراضی پایین دست ، خصوصا نهر سادات طواهر ، عملیات مسدود نمودن انهار فرعی نهر لشکر آباد توسط یک دستگاه لودر انجام شد .

وی از انجام موفق این عملیات توسط پرسنل پرتلاش توزیع آب شبکه در روزهای اول تا سوم شهریورماه جاری خبر داد .

نهر لشکرآباد یکی از نهرهای تلفیقی شبکه شاوور است که به طور معمول در فصل تابستان ، آب حدود چهار هزار هکتار کشت محصولات زراعی را تامین می نماید .

گفتنی است : نهرهای فرعی منشعب از نهر لشکرآباد به صورت خاکی و بدون سازه هستند ، بنابراین جهت تامین آب اراضی پایین دست این نهر ، هر هفته با اجرای برنامه نوبت بندی توسط یک دستگاه لودر نسبت به مسدود نمودن انهار بالادست آن اقدام می شود .