شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات ترمیم و اصلاح برم کانال TB در حوزه کارون جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، عملیات ترمیم و اصلاح آبشستگی برم کانال TB در حوزه کارون جنوبی آغاز شد .

بر اساس اخبار واصله ، طول مسیر کانال TB تا جاده ی چوئبده (کالورت چوئبده) حدودا در ۶ نقطه دچار آبشستگی بیش از حد شده که در برخی از مقاطع ، شدت این آبشستگی ها  ۱۰۰٪ می باشد . در حال حاضر با هماهنگی های بعمل آمده با نماینده سازمان آب و برق خوزستان و به همت پرسنل پر توان فنی و مهندسی شرکت ، عملیات ترمیم و اصلاح آنها آغاز شده است .

شایان ذکر است ، خاک ریزی برم کانال TB ، لبه گذاری و ترمیم مقاطع مختلف ، نیازمند حجم بالایی خاک است . بر همین اساس و به دلیل عدم دسترسی به حجم خاک مورد نیاز، هماهنگی های لازم  بعمل آمده تا از طریق  یکدستگاه کمپرسی خاک مورد نیاز تهیه گردد.

لازم به ذکر است تنها  قسمت خاکی منطقه ، برم کانال بوده و بنابراین امکان خاک برداری و استفاده از خاک آن به دلیل سست شدن و کاهش تراز برم وجود ندارد. از سویی خاک  حاشیه بیابان کاملا غرقاب می باشد و همچنین امکان استفاده از خاک بیابان مجاور نیز وجود ندارد.