شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام عملیات لایروبی زهکش CMD در حوزه کرخه جنوبی

رئیس اداره تعمیرات ابنیه حوزه کرخه جنوبی در شرکت آبیاری کرخه و شاوور از انجام عملیات لایروبی زهکش CMD در حوزه کرخه جنوبی خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، احمد طیبی‌اصل اظهار داشت : عملیات لایروبی زهکش CMD توسط شرکت در حال انجام است .

وی افزود : این زهکش از شبکه حمودی در حوزه کرخه جنوبی شروع و محل تخلیه نهایی آن به تالاب بین‌المللی هورالعظیم است .

رئیس اداره تعمیرات ابنیه حوزه کرخه جنوبی بیان کرد : به دلیل کشت‌های تابستانه به ویژه کشت برنج (شلتوک) و ورود حجم بالای زهاب اراضی از کیلومتر ۱+۸۰۰  به این زهکش ، عملیات لایروبی آن در دستور کار قرار گرفت که در حال انجام می باشد .

شایان ذکر است طول مسیر مورد نظر جهت انجام عملیات لایروبی حدوداً ۱۰ کیلومتر است که باتوجه به عرض کف زهکش ، این عملیات به صورت دوطرفه در حال انجام می باشد .

همچنین حجم تقریبی لای خارج شده ، معادل ۷ متر مکعب در هر متر طول زهکش می‌باشد .