شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی کانال های KQ ,KO وTB در حوزه کارون جنوبی

مدیر امور اجرایی حوزه کارون جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از آغاز عملیات لایروبی کانال  KQ  , KO  و TB  خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، حمید درافشان اظهار داشت : با عنایت به ضرورت تامین آب نخیلات و سایر کشت‌های شبکه آبیاری آبادان ، عملیات لایروبی نقاط بحرانی کانال‌های KQ , KO و TB  آغاز شد .

وی افزود : این عملیات به نحوی برنامه‌ریزی شده که با استقرار ۴ دستگاه بیل مکانیکی ، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد .