شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی کانال وصیله در شهر حمیدیه

مدیر امور بهره برداری حوزه کرخه جنوبی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از آغاز عملیات لایروبی کانال وصیله در محدوده شهر حمیدیه خبر داد ؛

عادل سواری اظهار داشت : کانال وصیله به طول بیش از ۱۰ کیلومتر از سد انحرافی حمیدیه شروع شده و به سازه آب پخش ختم می شود .

وی افزود: آخرین لایروبی این کانال به سال ۱۳۹۴ برمی گردد که با توجه به سیلاب سال ۱۳۹۸ و ته نشین شدن میزان زیادی لای و رسوب، ضرورت لایروبی مجدد آن احساس می شد .

وی در پایان یادآور شد ؛ این کانال با قدمتی بیش از ۶۰ سال و ظرفیتی معادل ۴۰ متر مکعب بر ثانیه ، وظیفه ی مهم انتقال آب به شبکه های سمت راست و چپ حمیدیه و شاخه کرخه نور را به عهده دارد .