شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

اقدام فوری و خیر خواهانه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در جهت رفع آب گرفتگی منازل روستائیان واقع در ناحیه عمرانی TB2 چوئبده آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت ؛ در پی تخریب و سرقت بخشی از تجهیزات شبکه آبیاری فرعی (درون مزرعه)  در ناحیه عمرانی TB2 چوئبده آبادان ، آب گرفتگی وسیع در محدوده منازل روستاییان این محل به وجود آمد.

عبدالله عساکره اظهار داشت ؛ بر همین اساس شرکت آبیاری کرخه و شاوور علی رغم اینکه موضوع پیش آمده خارج از شرح وظایف این شرکت بوده ، صرفا در راستای مسولیت پذیری اجتماعی خود و نیز مساعدت به کشاورزان منطقه ، نسبت به تامین و نصب تجهیزات مورد نیاز اقدام  و مشکل به وجود آمده را رفع نمود .

وی همچنین تصریح کرد ؛ این اقدام فوری و خیر خواهانه موجبات جلب رضایت عمومی را فراهم نموده و در مجموع از احتمال بروز خسارت و ضرر و زیان به ساکنان آن محدوده جلوگیری به عمل آورد.