شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پلمپ موتور تلمبه های غیر مجاز انهار سلائمی و لشکر آباد در حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از مدیر امور بهره برداری حوزه مرکزی شرکت ، در پی نصب تعدادی موتور تلمبه غیر مجاز بر روی انهار سلائمی و لشکر آباد ، پرسنل بهره برداری این حوزه با همکاری واحد حراست و گروه حقوقی  و با حضور نیروی انتظامی منطقه آهودشت و سید عباس ، بر اساس احکام اخذ شده از دادگاه شهر شاوور ، موفق به پلمپ آنها و ممانعت از برداشت غیر مجاز آب از طریق این انهار شدند .

ایرج امین پور در ادامه افزود ؛ نهر های سلائمی و لشکر آباد از جمله انهار شبکه تلفیقی این حوزه محسوب شده و نصب موتور تلمبه بر روی آنها مستلزم اخذ مجوز های لازم می باشد .

وی همچنین تصریح کرد ؛ تامین آب اراضی زراعی تحت پوشش نهر های مورد نظر ، طبق قانون مستلزم انعقاد قرارداد تامین آب از سوی کشاورزان و یا نمایندگان تشکل های زراعی خواهد بود .

ایشان در ادامه خاطر نشان کرد ؛ این اقدام در راستای رعایت قوانین و مقررات موجود و به جهت ممانعت از تضییع حقوق سایر کشاورزانی است که اصطلاحاً خوش حساب خوانده شده و همه ساله با رعایت قوانین ،  در فصول زراعی مختلف ، نسبت به تسویه حساب و انعقاد قرارداد تامین آب اقدام می نمایند .