شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور

رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، محمد عرب اظهار داشت: پل ترافیکی رودخانه شاوور در راستای تسهیل در حمل بارهای ترافیکی با مجوز سازمان آب و برق خوزستان و توسط راهداری شهرستان شوش احداث شد.

وی افزود: در پی گرفتگی‌ در برخی از دهانه‌ها که باعث ایجاد اخلال در تنظیم و توزیع منظم و پایدار آب اراضی کشاورزی می شد پس از پیگیری‌ها و هماهنگی‌ با راهداری شهرستان شوش، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور با یک دستگاه بیل مکانیکی، عملیات پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور با موفقیت به سرانجام رسید.

رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور با بیان اینکه در صورت گرفتگی دهانه‌های پل کنار گذر شاوور، اداره راهداری آن شهرستان موظف به تنظیف و رفع این گرفتگی‌ها است، یادآور شد: این عملیات طی یک اقدام ضربتی توسط شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور صورت گرفت.