شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

عملیات افزایش ارتفاع سرریز آبپخش حمیدیه به سرانجام رسید

مدیر گروه تعمیرات و نگهداری شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور گفت: عملیات افزایش ارتفاع سرریز آبپخش شهرستان حمیدیه به سرانجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، یاسین دامک اظهار داشت: عملیات افزایش ارتفاع سرریز آبپخش شهرستان حمیدیه به منظور افزایش دبی ورودی کانالهای ML و MR به منظور تسهیل در آبرسانی مطمئن و پایدار اراضی تحت پوشش در شبکه‌های سمت چپ و سمت راست صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه فرآیند پروژه با تلاش پرسنل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور به سرانجام رسیده، افزود: این پروژه به منظور افزایش تراز آب در سرریز آبپخش شهرستان حمیدیه تا قبل از شروع فصل زراعی تابستانه با تهیه، مونتاژ و نصب دو شاخه لوله سایز ۲۰۰ انجام شد.