شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ شبکه قدس حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان واگذار شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌‌وشاوور از واگذاری امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ شبکه قدس حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، مسعود صادقی میانرودی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های اتخاذ شده مبنی بر انتقال مدیریت شبکه‌های آبیاری به تشکل‌های آب‌بران، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور، طی قراردادی امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ قدس را به منظور تامین آب اراضی تحت پوشش آن شبکه، در حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان واگذار کرد.

وی افزود: واگذاری امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ شبکه قدس بمنظور مشارکت هر چه بیشتر ذی‌نفعان در حفظ و نگهداری از تجهیزات و تاسیسات، تشریک مساعی و هم افزایی، ارتقاء بهره‌وری و استفاده از پتانسیل‌های بومی و اجتماعی و همچنین بستر فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی لازم جهت واگذاری سایر شبکه‌های آبیاری واجد شرایط را فراهم خواهد کرد.

گفتنی است ایستگاه پمپاژ قدس دارای ۵ دستگاه الکتروپمپ، جمعاً با آبدهی یک متر مکعب در ثانیه بوده که سطحی معادل ۵۰۰ هکتار را تحت پوشش دارد و این ایستگاه در مجاورت روستای سگور عیسی از توابع شهرستان سوسنگرد واقع شده است.