شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد :

بررسی فنی و نظارت بر حسن انجام کار ۳۵ مجوز فنی سازمانی توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “رضا عبدالشاه نژاد”  با بیان این مطلب افزود : گروه بررسی های فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در سال ۱۳۹۸ تعداد  ۳۵ مجوز فنی ابلاغ شده از سوی معاونت های محترم حفاظت و بهره برداری از منابع آب و شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان را مورد پیگیری، بررسی فنی و نظارت قرار داده است.

ایشان در ادامه تصریح کردند این پروژه ها در ارتباط با عبور خطوط لوله گازرسانی از مجاری شبکه های آبیاری و زهکشی، خطوط لوله انتقال آب، احداث پل بر روی کانال ها یا زهکش ها و بهسازی راه های مواصلاتی و همچنین احداث و یا جابجایی دریچه های شبکه فرعی آبیاری در تلاقی با مستحدثات شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه های کرخه جنوبی، کارون جنوبی و حوزه مرکزی(شاوور) بوده است.

شایان ذکر است این پروژه ها از طرف شرکت های گاز استان ، آب و فاضلاب شهری، راهداری ، موسسه جهاد نصر (مجری احداث شبکه فرعی) و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی بخش خصوصی ، مورد اجرا قرار گرفته است.