شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

انجام بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری کمی و ‌کیفی بر روی منابع آبی در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از انجام بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری  کمی و کیفی بر روی منابع آبی در حوزه های تحت پوشش این شرکت خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از مدیر دفتر فنی شرکت ، گروه سنجش آب و زه آب شرکت آبیاری کرخه و شاوور در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری کمّی و کیفی را برروی منابع آبهای سطحی و تحت الارضی شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش و رودخانه های کرخه و شاوور به انجام رسانده است.

” رضا عبدالشاه نژاد ” افزود : این عملیات مشتمل بر اندازه گیری دبی ورودی به کانالها و خروجی از مجاری زهکشی شبکه ها با استفاده از مولینه، قرائت چاهک های پیزومتریک، اندازه گيري كيفي آبهاي سطحي و پارامترهای کیفی آب زيرزميني در سطح ۲۳ شبکه ی آبیاری و زهکشی انجام شده است.

وی در ادامه تصریح نمود در همین مدت و با هدف تجهیز ایستگاههای سنجش، بیش از ۵۰ متر اشل فلزی در ۱۲ نقطه از ایستگاه های سنجش جریان برروی مجاری آبیاری و زهکشی و ایستگاه های پمپاژ نصب گردید که در مجموع، این اقدامات نقش بسزایی در بهبود برنامه ریزی عملیات توزیع آب و بهره برداری از شبکه ها و همچنین تدوین گزارشات بیلان آب روزانه و ماهیانه در حوزه های کرخه و شاوور داشته است.