شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۹

پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور

رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور از پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور خبر داد ؛

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، محمد عرب اظهار داشت: پل ترافیکی رودخانه شاوور در راستای تسهیل در حمل بارهای ترافیکی با مجوز سازمان آب و برق خوزستان و توسط راهداری شهرستان شوش احداث شد.

وی افزود: در پی گرفتگی‌ در برخی از دهانه‌ها که باعث ایجاد اخلال در تنظیم و توزیع منظم و پایدار آب اراضی کشاورزی می شد پس از پیگیری‌ها و هماهنگی‌ با راهداری شهرستان شوش، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور با یک دستگاه بیل مکانیکی، عملیات پاکسازی و رفع انسداد دهانه لوله پل کنار گذر شاوور با موفقیت به سرانجام رسید.

رئیس اداره بهره برداری حوزه مرکزی شرکت آبیاری کرخه و شاوور با بیان اینکه در صورت گرفتگی دهانه‌های پل کنار گذر شاوور، اداره راهداری آن شهرستان موظف به تنظیف و رفع این گرفتگی‌ها است، یادآور شد: این عملیات طی یک اقدام ضربتی توسط شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌وشاوور صورت گرفت.

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۲/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات نیروی انسانی در بخشهای اداری، فنی و خدماتی ستاد، حوزه  های مرکزی و کرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۷۱،۵۶۰،۹۴۱،۸۱۶ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳,۵۷۸,۰۴۷,۰۹۱ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۹۹/۳/۱۷ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۹۹/۳/۱۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۹۹/۳/۱۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد مناقصه: ۹۹/۳/۲۱
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۹۹/۳/۲۴
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 3. بومی بودن
 4. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ تماس گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۹/۱/م

 • نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور (سهامی خاص)
 • موضوع مناقصه :« انجام خدمات حراستی و مراقبتی ستاد، حوزه های مرکزی وکرخه جنوبی »  
 • مدت زمان پیمان : ۱۲ ماه شمسی
 • مبلغ برآورد اولیه مناقصه :  ۳۳,۱۸۰,۴۹۲,۲۴۰ ریال
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱,۶۵۹,۰۲۴,۶۱۲ ریال
 • توزیع اسناد مناقصه: متقاضیان از زمان درج آگهی تا تاریخ ۹۹/۳/۱۷ فرصت دارند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی، اصل مدارک مورد نیاز، و فیش واریزی به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال( بابت اسناد مناقصه)، به شماره حساب ۲۱۴۵۰۴۳۱۱۱۹۳۴۶۷۰۰۱ بانک انصار شعبه امانیه بنام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 • جلسه پرسش و پاسخ : ۹۹/۳/۱۸
 • آخرین مهلت انصراف: ۹۹/۳/۱۹
 • مهلت و زمان تحویل اسناد اسناد مناقصه: ۹۹/۳/۲۱
 • جلسه بازگشایی پاکات : ۹۹/۳/۲۴
 • محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اهواز گلستان انتهای بلوار فروردین خیابان نصرت روبروی مسجد چهارده معصوم (ع) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- اداره قراردادها
 • محل تأمین اعتبار این پیمان از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.

مدارک مورد نیاز:

 1. گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاری مطابق با فعالیت های ارائه شده در اسناد مناقصه و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل کار و امور اجتماعی
 2. مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا (خاص شرکت ها و موسسات خدماتی، حفاظتی و مراقبتی)
 3. ارائه دو کار مشابه همراه با رضایت نامه از کارفرمایان مربوط به قراردادهای ارائه شده
 4. بومی بودن
 5. سایر مستندات و مدارک ارائه شده در اسناد مناقصه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر می توان با شماره تلفن ۳۳۷۴۱۴۴۵ تماس گرفت.
 • پایگاه اینترنتی شرکت KASHCO.IR

پایان عملیات اصلاح و ترمیم شکستگی‌های خط اصلی ۱۲۰۰ ناحیه عمرانی KQ7 اروندکنار در حوزه کارون جنوبی

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌ و شاوور از پایان عملیات اصلاح و ترمیم شکستگی‌های خط اصلی ۱۲۰۰ ناحیه عمرانی KQ7 اروندکنار در حوزه کارون جنوبی خبر داد .

Continue reading

بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ شبکه قدس حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان واگذار شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه‌‌وشاوور از واگذاری امور بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ شبکه قدس حوضه کرخه‌جنوبی به شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کرخه دشت آزادگان خبر داد.

Continue reading

انجام بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری کمی و ‌کیفی بر روی منابع آبی در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از انجام بیش از ۲۸۰۰ مورد عملیات اندازه گیری  کمی و کیفی بر روی منابع آبی در حوزه های تحت پوشش این شرکت خبر داد ؛

Continue reading