شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور خبر داد :

لایروبی کانال اصلی شبکه پنج هزار هکتاری حوزه مرکزی ، توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت کرخه و شاوور ، به منظور تسهیل درآبرسانی به اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه پنج هزار هکتاری در حوزه مرکزی این شرکت (شبکه پنج هزار هکتاری شاوور) عملیات لایروبی بخشی از کانال اصلی این شبکه انجام گردید .

“عبدالله عساکره ” با بیان این مطلب افزود ؛ عملیات لایروبی به طول شش کیلومتر و با حجمی بالغ بر پانزده هزار متر مکعب انجام گر‌دید .