شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز عملیات لایروبی و پاکسازی سازه سرریز ۵۵ دهانه سوم دایک مرزی ، در محدوده مخزن شماره ۱ و پل امام رضا (ع) ، توسط شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ پرسنل سخت کوش شرکت ، در روزهای آغازین سال جدید موفق به لایروبی و پاکسازی سازه سرریز ۵۵ دهانه سوم دایک مرزی در محدوده مخزن شماره ۱  تالاب هورالعظیم و همچنین پل امام رضا(ع)  شدند.

بر اساس اخبار و گزارشات واصله ، بارندگی های اخیر در بالا دست سد مخزنی کرخه ، موجب افزایش چشمگیر دبی خروجی این سد و در نتیجه افزایش دبی رودخانه کرخه شده است . بر همین اساس و به منظور افزایش پایداری سیل بند های شاخه نیسان و هوفل ، تخلیه ی ثقلی مخازن تالاب هور العظیم در دستور کار قرار گرفت .

همچنین به دلیل وجود نی و انباشت گل و لای در سردهانه ۵۵ دهانه سوم دایک مرزی در محدوده مخزن شماره ۱  تالاب  هورالعظیم و پل امام رضا (ع) ، تخلیه ی آب به سمت کشور عراق به سهولت انجام نمی شد ، بر همین اساس عملیات لایروبی و پاکسازی این سازه ها در دستور کار قرار گرفت که این عملیات با استفاده از یک دستگاه بیل چرخ لاستیکی شرکت با موفقیت انجام گردید .