شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ایستگاه پمپاژ معرض در حوزه کرخه جنوبی ، توسط شرکت آبیاری کرخه و شاوور با تمام ظرفیت آماده و در حال بهره برداری می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و به نقل از معاونت فنی و مهندسی شرکت ، در پی رها سازی آب از سد مخزنی کرخه طی روز های اخیر ، دبی رودخانه نیسان افزایش یافت.

عبداله عساکره اعلام نمود ، بر همین اساس و  در راستای مدیریت شرایط سیلاب احتمالی و در نتیجه انتقال بخشی از آب رودخانه نیسان به شاخه کرخه نور ،  پرسنل سخت کوش و متعهد شرکت  موفق شدند طی ۴۸ ساعت ، نسبت به تعمیر و راه اندازی یک دستگاه الکترو پمپ ( از مجموع ۵ دستگاه الکتروپمپ ظرفیت ایستگاه ) و نیز آماده سازی یک دستگاه الکتروپمپ رزرو اقدام نمایند .