شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

رفع مشکل آبگرفتگی های پس از بارندگی اخیر کوی معین زاده توسط نیروهای شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

با همت پرسنل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور تخلیه آبهای تجمع یافته به سمت رودخانه کارون آغاز گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ،  با توجه به بارندگی شدید اخیر و آبگرفتگی های پس از آن در مناطق زیادی از اهواز ، جلسه ای با موضوع رفع بحران آبگرفتگی در محل استانداری برگزار گردید که طی آن مقرر گردید سازمان آب و برق خوزستان به عنوان سازمان معین با بسیج امکانات خود خدمات رسانی به مردم سیل زده را آغاز نماید . بنا به اهمیت این موضوع شرکت کرخه و شاوور با فرستادن ماشین آلات جهت احداث کانال و جابجایی ها و استقرار پمپ های دیزلی جهت تخلیه آبهای تجمع یافته در کوی معین زاده به سمت رودخانه کارون و همچنین با حضور نیروهای شرکت به منظور پشتیبانی ، عملیات جهادی خود را آغاز نمود .