شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برگزاری سمینار آموزشی” کاربرد سایت‌های تخصصی در سنجش از دور” در شرکت آبیاری کرخه و شاوور

سمینار آموزشی ” کاربرد سایت‌های تخصصی در سنجش از دور ” به همت معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور و در محل سالن سمینارهای این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور ، ” سید حسن هاشمی ” رئیس‌گروه آموزشی و پژوهشی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور با اعلام خبر فوق گفت : سمینار کاربرد سایت‌های تخصصی در سنجش از راه دور ، با هدف معرفی سایت‌های تخصصی در خصوص مباحث تصاویر ماهواره‌ای تاریخی ، تصاویر ماهواره‌ای به روز و فعال در سنجش از راه دور رادار ، مرئی و حرارتی ، اقلیم و آب و هواشناسی ، سایت‌های تخصصی با قابلیت تجزیه و تحلیل اطلاعات در سنجش از دور و اقلیم‌شناسی زیر مجموعه سامانه Earth Engine برگزار گردید .

سمینار مذکور توسط “حسین ملکشاهی‌فرد” کارشناس ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی و مسئول اداره مساحی حوزه مرکزی شرکت ارائه گردید .