شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

حضور شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور در همایش سیلاب ۹۸_۹۷ اگر تکرار شود

این همایش ملی در تاریخ ۹۸/۸/۲۱ الی ۹۸/۸/۲۲ در سالن همایش های گیت بوستان با حضور تعدادی از مسئولین کشوری و استانی برگزار گردید ، شرکت کرخه و شاوور در بخش های مختلف آن حضور پررنگی داشتند .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ؛ در سالن اصلی همایش ، شرکت کرخه و شاوور در فضایی که به آنها اختصاص داده شده بود به نمایش گزارش شرکت در سیلاب ۹۸-۹۷ با هدف کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از سیل پرداختند و با پخش کلیپ و نصب بنر و ارائه بروشورهای عملکرد در سیلاب ، پاسخگوی بازدیدکنندگان محترم همایش بودند .

در این همایش همکاران دفتر فنی از حوزه معاونت فنی و مهندسی شرکت کرخه شاوورنتایج پژوهشی خود تحت عناوین :

ـ بررسی عملکرد دایک های حفاظتی رودخانه ها در کنترل جریان های سیلابی ( مطالعه موردی؛ رودخانه کرخه ، شاخه نیسان ) توسط : شقایق باغبانپور ، مائده محمودیان شوشتری ، رضا عبدالشاه نژاد و عبداله عساکره

ـ بایدها و نبایدهای عملیات ترمیم استراری سیل بندها  توسط : عبداله عساکره ، محمد امجدزاده ، رضا عبدالشاه نژاد

ـ واکاوی شرایط زیست محیطی واقع در پهنه سیلاب ۱۳۹۸ رودخانه کرخه در راستای مدیریت سیلاب دشت  توسط : حسین ملک شاهی

را در قالب سه مقاله  ارائه نمودند .

“دکتر صادقی” مدیرعامل شرکت در پنل تخصصی تجربیات سیلاب ۹۸_۹۷ پس از پخش کلیپ فعالیت های شرکت در سیلاب ، به بیان تجربیات خود در این بخش و عملکرد شرکت کرخه و شاوور برای مدیریت بحران سیلاب اخیر پرداختند .