شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

خاتمه يکي از طرح هاي پژوهشي شرکت آبياري کرخه و شاوور

يکي از طرح‌هاي پژوهشي شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبياري کرخه و شاوور با عنوان ” بررسي آزمايشگاهي کنترل رسوب آبگير جانبي با استفاده از شکل هندسي صفحات مستغرق در قوس ۱۸۰ درجه” خاتمه يافت.

 به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “سيد حسن هاشمي” رئيس‌گروه آموزشي و پژوهشي شرکت با اعلام خبر فوق طرح مذکور را از قراردادهاي پژوهشي منعقد شده بين شرکت و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز معرفي کرد و گفت: مجري اين طرح ” عليرضا مسجدي” عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز مي‌باشد .

وي هدف از اين طرح پژوهشي را بررسي اثر شکل هندسي صفحات مستغرق در کنترل رسوب به آبگير جانبي در قوس رودخانه به منظور کاهش ورود رسوب به آبگيرها و شبکه‌هاي انتقال وافزايش راندمان شبکه هاي آبياري عنوان کرد .

گفتني است ، جلسه ارائه شفاهي طرح پژوهشي مذکور توسط مجري طرح در محل دفتر مديرعامل شرکت و با حضور اعضاء کميته تحقيقات شرکت و برخي از مسئولين دفتر پژوهش‌هاي کاربردي سازمان برگزار گرديد .

در اين جلسه “مسعود صادقي ميانرودي” مديرعامل و رئيس کميته تحقيقات شرکت  بر اهميت حمايت از کاربردي شدن نتايج پژوهش هاي آزمايشگاهي در محيط هاي واقعي جهت رفع مشکلات موجود در شرکت ها و رسيدن به اهداف مورد انتظار تأکيد کرد.

ايشان بر لزوم انسجام بخشي به پژوهش هايي که با عناوين مشابه در شرکت ها انجام مي‌گردد ، تأکيد و پيشنهاد کرد : در اين زمينه مي‌بايست کارگروه هاي تخصصي تشکيل و جمع بندي لازم را جهت کاربردي کردن نتايج پژوهش‌ها انجام دهند .

در پايان مديرعامل شرکت از زحمات مجري طرح قدرداني نمود .