شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

استابلاگ کانال شهید چمران ، ۱۲ ساعته ساخته شد

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور از ساخت ۱۲ ساعته استابلاگ کانال شهید چمران خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مسعود صادقی” با بیان این که بر اثر تخریب یک دستگاه از استابلاگ های کانال شهید چمران در محل تقاطع با جاده اهواز – حمیدیه توسط افراد ناشناس، توزیع آب در این کانال مختل گردید تصریح کرد: به همت کارشناسان این شرکت استابلاگ جدید در پروسه زمانی ۱۲ ساعته ساخته و نصب شد.

وی ادامه داد : تامین آهن آلات در اسرع وقت مهیا و با بکارگیری ۴ جوشکار در دو شیفت کاری، استابلاگ جایگزین ساخته و پس از خروج استابلاگ معیوب، در محل مناسب نصب گردید.

کانال چمران علاوه بر تامین آب کشاورزی، در حال حاضر بخشی از آب تصفیه خانه آب اهواز را تامین می نماید.

شایان ذکر است عملیات اجرایی صورت گرفته از زمان اعلام بروز خسارت تا نصب استابلاگ جدید ،  کمتر از ۲۴ ساعت به طول انجامید که در نوع خود بی سابقه می باشد.