شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ساخت و نصب استابلاگ، روی سرریز های سد انحرافی حمیدیه

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، با اشاره به ابتکار متخصصان آن شرکت ، از ساخت و نصب استابلاگ، روی سرریز های سد انحرافی حمیدیه خبر داد:

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، “مریم شمسایی” با بیان این که سد انحرافی حمیدیه ، شرایط را برای آبگیری کانال انتقال وصیله مهیا می کند گفت: این کانال تامین کننده آب شبکه آبیاری مدرن حمیدیه و شاخه کرخه نور با وسعت حدود ٣۵ هزار هکتار می باشد.

وی افزود: درصورت کاهش دبی جریان رودخانه کرخه، تراز سطح آب دریاچه سد حمیدیه دچار افت می گردد و باتوجه به قدمت و تغییر ساختار فیزیکی کانال وصیله، آبگیری به صورت کامل انجام نشده و تامین آب اراضی کشاورزی محدوده شبکه ها دچار مشکل می شوند .

شمسایی تصریح کرد: به منظور حل مشکل و افزایش تراز سطح آب در دریاچه سد حمیدیه، با ابتکار متخصصان شرکت کرخه و شاوور، ساخت و نصب استابلاگ های ویژه بر روی سرریز های این سد ، در دستور کار شرکت قرار گرفت . در این راستا نیاز به ۱٩ دستگاه استابلاگ بوده که با تلاش همکاران و در یک اقدام ضربتی ٨ دستگاه از استابلاگ ها ساخته و نصب شده اند و بقیه آن ، طی ۱۰ روز آینده ساخته خواهد شد.

شایان ذکر است که با نصب هشت دستگاه استابلاگ برروی سرریزهای سد ، تراز سطح آب دریاچه بالاتر رفته و امکان آبگیری بهتر برای کانال وصیله فراهم شده است.