شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

ممانعت از ورود میهمانان نوروزی به سد انحرافی کرخه در شبکه کرخه جنوبی (حمیدیه)

“دکتر صادقی” مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور اعلام نمود : از روز شنبه مورخ ۹۸/۱/۱۰ از ورود میهمانان نوروزی به سد انحرافی کرخه (حمیدیه) جهت جلوگیری از خطرات پیش بینی شده ، ممانعت بعمل آمد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، با توجه به اعلام حجم بالای بارندگی در هفته جاری و نیز قدمت و آسیب های وارده و فشاری که بر روی سد انحرافی کرخه در شبکه کرخه جنوبی (حمیدیه) می باشد و احتمال خطرات پیش بینی شده ، از مورخ ۹۸/۱/۱۰ در راستای حفاظت از جان بازدیدکنندگان نوروزی ، از ورود آنان به آن سد ممانعت بعمل آمد .