شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین ( ساماب) در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

رئیس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه ساماب (سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین) برای مدیران عامل تعاونی های آماده عقد قرارداد انتقال مدیریت آبیاری و زهکشی ( ۱۶ تعاونی در سطح بیش از ۵۰ هزار هکتار ) خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، هدف از برگزاری این دوره توسط امور مشترکین شرکت ، آشنایی مدیران عامل تعاونی ها با سامانه ساماب می باشد . سامانه ساماب دربرگیرنده کلیه فرایندهای خدمات مشترکین اعم از عقد قرارداد ، محاسبات آب بها ، پرداخت های الکترونیکی ، ثبت فعالیت های مساحی ، فرایند مربوط به توزیع آب و سایر موارد مربوط به مشترکان منابع آب می باشد که به صورت متمرکز و با مدیریت یکپارچه در سطح شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان در بخش آب های سطحی و زیرزمینی پیاده سازی و اجرا گردیده است و می باید در کلیه شرکت ها و مناطق ۹ گانه و تشکل های آب بران تحت پوشش سازمان آب و برق خوزستان بهره برداری از آن عملیاتی شود .

در این کارگاه ابراز امیدواری گردید ، در صورت برقراری تعاملات و همکاری سازنده تشکل ها با امور مشترکین شرکت آبیاری کرخه و شاوور ، در آینده تشکل ها از جایگاه کارگزار فروش آب ، به تک مشترک و نماینده اعضای خود در سامانه ساماب تبدیل گردند و امکان پیگیری درخواست های متقاضیان استفاده استفاده از منابع آب از طریق این سامانه فراهم گردد .