شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

آغاز انعقاد قرارداد کشت زمستانه ۹۷ مشترکین شرکت آبیاری کرخه و شاوور

انعقاد قرارداد کشت زمستانه ۹۷ مشترکین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، یعقوب کرمی مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه وشاوور از آغاز انعقاد قرارداد کشت زمستانه ۹۷ مشترکین این شرکت خبر داد ، پیرو هماهنگی های به عمل آمده با مدیران جهاد کشاورزی و معاونت حفاظت بهره برداری از منابع آب استان از تاریخ ۲۵/۷/۹۷ سامانه عقد قرارداد جهت کشت زمستانه راه اندازی گردید .

مهندس کرمی افزود ، این شرکت با اطلاع رسانی به مشترکین در تمامی مناطق تحت پوشش از طریق ارسال پیامک و نصب پلاکارد توصیه نموده است که به منظور تامین آب مطمئن و پایدار با مراجعه به ادارات مشترکین مناطق اقدام به عقد قرارداد کشت زمستانه نمایند.

 

انعقاد قرارداد کشت زمستانه