شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

نخستین شرکت بهره بردار دارای رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

سازمان آب و برق استان خوزستان

ّبهره بردار ، بهره بردار از شبکه های آبیاری ، شبکه آبیاری ، ابیاری ،شبکه ابیاری ، شبکه های ابیاری ، شبکه ، استان خوزستان ، اهواز ، حمیدیه
شرکت بهره برداری از

معاونت مشارکت های مردمی

معاونت مشارکت های مردمی شرکت بهره برداری از شبکه های کرخه و شاوور در راستای فراهم نمودن بستر و سرمایه اجتماعی و فرهنگی لازم در راستاي اجراي سياستهاي كلان اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در پي آمد سياستهاي مشاركتي سازمان آب و برق خوزستان به منظور شکل گیری و ایجاد تشکل های مردمی ، تقویت و ساماندهی تشکل های موجود جهت واگذاری امور تصدی گری شرکت در بخش آب و انتقال مدیریت آبیاری در شبکه های آبیاری تحت پوشش و کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری استفاده از منابع آب و افزایش مشارکت بهره برداران و کشاورزان در امور مرتبط فعالیت می نماید. فعالیت های این معاونت در جهت حصول اهداف ذیل صورت میپذیرند:

 • فراهم آوردن زمینه تحول و رشد فکری در جامعه بهره برداران به عنوان عناصر اصلی برنامه
 • فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت جامعه روستایی ، تشکل ها و تعاونی های مناطق در مدیریت مناطق
 • شناسایی وضعیت موجود ( وضعیت اجتماعی، وضعیت زراعی، وضعیت اقتصادی و وضعیت آب آبیاری) در حوزه های سه گانه شرکت
 • افزایش اختیارات و انجام مسئولیت های جدید توسط تعاونی ها و تشکل ها
 • ساماندهی تعاونی ها و تشکل های موجود در حوزه های سه گانه شرکت
 • برنامه ریزی جهت فرهنگ سازی و توانمند سازی تعاونی ها و تشکل های موجود
 • پیگیری انتقال مسئولیت مدیریت آبیاری به شرکت های تعاونی و تشکل ها پس از انجام بند های ۱ و ۲
 • زمینه سازی جهت تحویل و فروش حجمی آب زراعی به تشکل ها و تعاونی ها
 • پیگیری ایجاد تعاونی ها و تشکل ها در مناطق مختلف شرکت از طریق سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی و دفتر مشارکت های مردمی سازمان
 • تشکیل گروه های هم آب و تعیین نمایندگان دریچه ها و کانال های درجه ۲ در شبکه مدرن
 • پیگیری تشکیل اتحادیه های تعاونی های مناطق جهت تحویل و فروش حجمی آب زراعی
 • کمک به پیاده سازی انتقال مدیریت آبیاری در شبکه های مدرن
 • کمک به انتخاب نمایندگان گروههای هم آب در انهار سنتی
 • پیگیری مسایل و مشکلات بهره برداران در شبکه های تحت پوشش شرکت از معاونت ها و واحدهای مرتبط
 • نظارت پایش و ارزشیابی وتعاونی ها و تشکل ها ی موجود در حوزه های سه گانه شرکت
آخرین خبر های معاونت مشارکت های مردمی

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان حمیدیه می باشد .حمیدیه شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین ( ساماب) در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور

رئیس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور از برگزاری اولین کارگاه آموزشی سامانه ساماب (سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین) برای مدیران عامل تعاونی های آماده عقد قرارداد انتقال مدیریت آبیاری و زهکشی ( ۱۶ تعاونی در سطح بیش از ۵۰ هزار هکتار […]

بهره برداری شبکه آبیاری آب است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان سوسنگرد می باشد .اهواز شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری جلسه مشارکتهای مردمی به منظور توجیه مدیران تعاونی های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور

جلسه مشارکتهای مردمی به منظور آگاهی مدیران تعاونی های تحت پوشش شرکت آبیاری کرخه و شاوور و توجیه مراحل عقد توافقنامه سه جانبه با هدف فروش و تحويل حجمي آب زراعي برگزار گردید .

بهره برداری شبکه آبیاری کشاورزی است. شبکه آبیاری تابع سازمان آب و برق استان خوزستان حمیدیه می باشد .وزارت نیرو شبکه های آبیاری وزارت نیرو استان خوزستان است.

برگزاری دهمين جلسه کارگروه مشترک انتقال مدیریت آبیاری با محوریت تشکیل و ساماندهی تعاونی های آبادان

در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، دهمین جلسه کارگروه مشترک انتقال مدیریت آبیاری با محوریت تعاونی ها و تشکل های شبکه آبادان و با حضور مدیران تعاونی های منطقه منیوحی و اروند کنار در محل شرکت کرخه و شاوور برگزار شد.